Categories i modalitats


Els treballs es podran presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, VALENCIÀ o CASTELLÀ, i s’estableixen cinc categories:

  • Categoria A Alumnat de 1r cicle d’ESO (1r i 2n curs).
  • Categoria B Alumnat de 2n cicle d’ESO (3r i 4t curs).
  • Categoria C Alumnat de Batxillerats i Cicles Formatius de Grau Mitjà.
  • Categoria D alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior i universitaris (Graus i Màsters oficials).
  • Categoria E Alumnat de les escoles d’adults, universitats dels majors i universitats populars.

Premis de Narrativa:
– Les obres consistiran en relats breus, és a dir, narracions originals i inèdites de tema lliure, de qualsevol gènere narratiu (històric, ciència-ficció, policíac…) i qualsevol modalitat narrativa.
– L’extensió de l’obra ha de tindre un mínim de 5 fulls i un màxim de 10. Es presentaran mecanografiats a màquina o a ordinador, a doble espai i escrits per una sola cara, amb un cos de lletra Courier 12.


Premis de Poesia:
–  Cal presentar un recull de poemes originals i inèdits de tema lliure.
– L’extensió del treball poètic ha de ser entre 8 i 10 poemes (100 versos, aproximadament).


Premis de Microrelat:
–  Cal presentar un recull de poemes originals i inèdits de tema lliure.
–  L’extensió del treball no pot ser superior a les 250 paraules.


INFORMACIÓ:
Mercedes Albors
C/ Rei En Jaume I, 2 – 46470 Catarroja (València)
Tel. 659 52 52 23 – 96 122 03 80 ext. 147

http://www.florida.es
http://rosadepaper.florida.es
Correu-e: info.edicions@florida-uni.es