Bases generals

FLORIDA i Andana Editorial convoquen la XXV edició dels PREMIS DE LITERATURA «LA ROSA DE PAPER» en les modalitats de NARRATIVA, POESIA i MICRORELAT en valencià i castellà. Les bases d’aquests premis són les següents:

1.- Podran presentar-se els i les estudiants que, al llarg del curs 2019-2020, realitzen estudis d’ESO, batxillerat, cicles formatius i universitaris (Graus i Màsters oficials) i ensenyament d’adults (escoles d’adults, universitats dels majors i universitats populars) en centres educatius de la Comunitat Valenciana.

2.- Els treballs es poden presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, VALENCIÀ o CASTELLÀ, i s’estableixen cinc categories:
Categoria A: alumnat de 1r cicle d’ESO (1r i 2n curs).
Categoria B: alumnat de 2n cicle d’ESO (3r i 4t curs).
Categoria C: alumnat de Batxillerats i Cicles Formatius de Grau Mitjà.
Categoria D: alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior i estudis de Grau universitaris (Graus i Màsters oficials).
Categoria E: alumnat de les escoles d’adults, universitats dels majors i universitats populars.


3.- Premis de narrativa:
3.1.- Les obres han de consistir en relats breus, és a dir, narracions originals i inèdites de tema lliure, de qualsevol gènere (històric, ciència-ficció, policíac…).
3.2.- El relat ha de tindre un mínim de 5 fulls i un màxim de 10. S’han de presentar mecanografiats, a doble espai i escrits per una sola cara, amb un cos de lletra Courier 12.


4.- Premis de poesia:
4.1. S’estableixen tres premis: un que engloba les categories A-B, un altre conjunt per a les categories C-D i un per a la categoria E.
4.2. Cal presentar un recull de poemes originals i inèdits de temàtica lliure.
4.3. L’extensió del treball poètic ha de ser d’entre 8 i 10 poemes (100 versos, aproximadament).


5.- Premi Microrelats:
5.1. S’estableixen tres, un per a cada categoria (A-B-C).
5.2. Cal presentar un microrelat original i inèdit de temàtica lliure.
5.3. L’extensió del treball no pot ser superior a les 250 paraules.


6.-Els autors i les autores poden presentar només un treball per categoria i modalitat, i hauran de ser original i inèdit (no premiat en cap premi anterior). A més a més, ha de ser un treball individual (no s’admetran treballs col·lectius).


7.- El Jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura i de l’ensenyament, la composició del qual es farà pública el dia del lliurament dels premis.


8.- Els premis podran ser declarats deserts a judici del Jurat. A més, el jurat podrà fer una menció honorífica dels treballs que crega convenients, i el seu veredicte serà inapel·lable.


9.- Dotació dels premis
En cada categoria quedaran tres treballs finalistes, els autors o les autores dels quals rebran un diploma i un regal. D’aquests tres treballs finalistes s’atorgarà un primer premi, amb la dotació següent:


Modalitat microrelat:
Categoria A i B:
1r premi______ lot de llibres


Categoria C:
1r premi _______ 100 euros


Modalitat de narrativa:

Categoria A i B:
1r premi______ lot de llibres


Categoria C:
1r premi _______ 100 euros

Categoria D:
1r premi _______ 150 euros


Categoria E:
1r premi _______ 150 euros


Modalitat de poesia:
Categoria A i B:
1r premi ________ lot de llibres


Categoria C i D:
1r premi ________ 150 euros


Categoria E:
1r premi ________ 150 euros


10.- Presentació dels originals:
Cal presentar-ne tres exemplars, i no hi pot aparèixer cap dada de l’autor o autora, solament el títol del treball, la modalitat i la categoria a la qual opta. En un sobre tancat ha d’anar el full d’inscripció amb les dades de l’autor o autora, i fora del sobre ha de constar el títol del treball, la modalitat i la categoria.


El full d’inscripció ha d’estar segellada pel centre escolar on estiga matriculat l’autor/a en el curs 2019-2020.


A l’hora d’omplir el formulari “Full d’inscripció”, adjuntar còpia electrònica del treball presentat i enviar (sense aquest tràmit no serà vàlid la presentació al premi). El comprovant de la inscripció amb tota la informació introduïda en el full d’inscripció, arriba al correu del participat una vegada imprés i enviat.


11.- Termini de presentació i lliurament dels premis


El termini de presentació dels originals s’estableix del 21 de febrer al 21 d’abril de 2020.  Els treballs s’han de presentar en el Punt d’Informació de l’entrada de Florida Centre de Formació, o bé per correu certificat a l’adreça:


FLORIDA -XXV Premis de Literatura «LA ROSA DE PAPER»
C/ Rei En Jaume I, núm. 2
46470 CATARROJA

El full d’inscripció es pot trobar a la pàgina web https://rosadepaper.florida.es/inscripcio (El formulari estarà disponible per a enviar els treballs a partir del 21 de febrer)

Els premis es lliuraran el dijous 4 de juny, en l’acte que tindrà lloc a la sala d’actes de Florida Centre de Formació.


12.-Publicació dels treballs guanyadors
Els primers premis seran inclosos en el volum número 20 de la col·lecció «So de Lletres», publicat per Florida Edicions i Andana Editorial. A més a més, si el jurat així ho recomana, els reculls de poemes i les narracions finalistes podran ser publicats en aquest mateix volum o en la pàgina web dels premis.

La dotació econòmica dels guanyadors i guanyadores correspon als drets d’autoria de la primera edició.

La participació en aquests premis implica l’acceptació íntegra de les bases.


INFORMACIÓ:
Mercedes Albors
c/ Rei En Jaume I, 2
46470 Catarroja (València)
Tel. 96 122 03 88/80
www.florida.es
https://rosadepaper.florida.es
Correu-e: info.edicions@florida-uni.es