Bases generals

Aquesta nova edició del nostre premi «La rosa de paper» està molt marcada per la celebració de l’any del centenari del naixement del poeta més important en la nostra llengua: Vicent Andrés Estellés.

FLORIDA i ANDANA EDITORIAL convoquen la XXIX edició dels PREMIS DE LITERATURA «LA ROSA DE PAPER» en les modalitats de NARRATIVA, POESIA i MICRORELAT en valencià i castellà.

1.- Podran presentar-se els i les estudiants que, al llarg del curs 2023-2024, realitzen estudis d’ESO, batxillerat, cicles formatius i universitaris (Graus i Màsters oficials) i ensenyament d’adults (escoles d’adults, universitats dels majors i universitats populars) en centres educatius de la Comunitat Valenciana. En la Modalitat de Microrelats, es pot presentar qualsevol persona, sense el requisit d’estar matriculat en cap estudi (més informació en el punt 5).

2.- Els treballs es poden presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, VALENCIÀ o CASTELLÀ, i s’estableixen cinc categories per a Narrativa i Poesia:

Categoria A: alumnat de 1r cicle d’ESO (1r i 2n curs).
Categoria B: alumnat de 2n cicle d’ESO (3r i 4t curs).
Categoria C: alumnat de Batxillerats i Cicles Formatius de Grau Mitjà.
Categoria D: alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior i estudis de Grau universitaris (Graus i Màsters oficials).
Categoria E: alumnat de les escoles d’adults, universitats dels majors i universitats populars.

3.- Premis de narrativa:
3.1.- Les obres han de consistir en relats breus, és a dir, narracions originals i inèdites de tema lliure, de qualsevol gènere (històric, ciència-ficció, policíac, etc.).
3.2.- El relat ha de tindre un mínim de 5 fulls i un màxim de 10, amb un cos de lletra Arial 12, a doble espai.

4.- Premis de poesia
4.1. S’estableixen tres premis: un que engloba les categories A+B, un altre conjunt per a les categories C+D i un per a la categoria E.
4.2. Cal presentar un recull de poemes originals i inèdits de temàtica lliure.
4.3. L’extensió del treball poètic ha de ser d’entre 8 i 10 poemes (100 versos, aproximadament).

5.- Premis MICRORELATS:

5.1. Pot presentar-se qualsevol persona sense el requisit d’estar matriculat en cap titulació.
5.2. Temàtica: cal presentar un microrelat original i inèdit amb una temàtica lliure.
5.3. S’estableixen cinc categories:

Categoria A: 8 a 11 anys
Categoria B:12 a 16 anys
Categoria C: 17 a 19 anys
Categoria D: 30 a 59 anys
Categoria E: 60 anys fins a…

5.4. L’extensió del treball no pot ser superior a les 250 paraules.

6.- Els autors i les autores sols poden presentar un únic treball als premis, que haurà de ser original i inèdit (no premiat en cap premi anterior). A més a més, ha de ser un treball individual (no s’admetran treballs col·lectius).

7.- El Jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura i de l’ensenyament. La seua composició es farà pública el dia del lliurament dels premis..

8.- Els premis podran ser declarats deserts a judici del Jurat. A més, el jurat podrà fer una menció honorífica dels treballs que crega convenient i el seu veredicte serà inapel·lable.


9.- Dotació dels premis
En cada categoria hi haurà treballs finalistes, els autors o les autores dels quals rebran un diploma i un regal. D’entre aquests treballs finalistes s’atorgarà un primer premi, amb la dotació següent:

CATEGORIA MODALITAT NARRATIVA MODALITAT MICRORELAT MODALITAT POESIA
A i B TARGETA ABACUS TARGETA ABACUS TARGETA ABACUS
C, D i E 150€ 150€ 150€


10.- Presentació dels originals:
En aquesta edició la presentació serà solament online.

Instruccions:
1. Omplir tots els camps del FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
2. Adjuntar còpia electrònica del treball
3. MOLT IMPORTAT: el nom de l’arxiu s’ha de configurar en aquest ordre:
CATEGORIA – MODALITAT – TÍTOL DEL TREBALL (en majúscules)
4. Les MODALITATS son : Narrativa, Poesia i Microrelat
5. Les Categories son: A, B, C, D, E

Una vegada pujat el treball i enviat l’arxiu, rebràs un correu electrònic de confirmació de l’enviament. Si no t’arriba és que no estarà ben fent.

11.- Termini de presentació i lliurament dels premis

El termini de presentació dels originals s’estableix del 14 de març al 6 de maig de 2024.  Els treballs s’han de presentar sols online.

L’acte de lliurament del premi tindrà lloc en la sala d’actes de Florida Centre de Formació el 20 de juny de 2024 a las 19.00h.

12.-Publicació dels treballs guanyadors

Els primers premis de la edició XXIX seran inclosos en el volum número 25 de la col·lecció «So de Lletres», publicat per Florida Edicions i Andana Editorial. A més a més, si el jurat així ho recomana, els reculls de poemes i les narracions finalistes podran ser publicats en aquest mateix volum o en la pàgina web dels premis.

La dotació econòmica dels guanyadors i guanyadores correspon als drets d’autoria de la primera edició.

La participació en aquests premis implica l’acceptació íntegra de les bases.


INFORMACIÓ:
Mercedes Albors
C/ Rei En Jaume I, 2 – 46470 Catarroja (València)
Tel.  96 122 03 80 ext. 147

http://www.florida.es
https://rosadepaper.florida.es
Correu-e: info.edicions@florida-uni.es