Categories i modalitats


Els treballs es podran presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, VALENCIÀ o CASTELLÀ.

Premis de Narrativa:
– Les obres consistiran en relats breus, és a dir, narracions originals i inèdites de tema lliure, de qualsevol gènere narratiu (històric, ciència-ficció, policíac…) i qualsevol modalitat narrativa.
– L’extensió de l’obra ha de tindre un mínim de 5 fulls i un màxim de 10. Es presentaran mecanografiats a màquina o a ordinador, a doble espai i escrits per una sola cara, amb un cos de lletra Courier 12.


Premis de Poesia:
–  Cal presentar un recull de poemes originals i inèdits de tema lliure.
– L’extensió del treball poètic ha de ser entre 8 i 10 poemes (100 versos, aproximadament).


Premis de Microrelat:
– Pot presentar-se qualsevol persona sense el requisit d’estar matriculat en cap titulació.
– Cal presentar un microrelat original i inèdit de temàtica lliure.
–  L’extensió del treball no pot ser superior a les 250 paraules.


INFORMACIÓ:
Mercedes Albors
C/ Rei En Jaume I, 2 – 46470 Catarroja (València)
Tel: 96 122 03 80 ext. 147
http://www.florida.es
https://rosadepaper.florida.es
Correu-e: info.edicions@florida-uni.es